Röntgen

De röntgenapparaten van LARIX Dental Concepts zijn zeer bewust geselecteerd. Zo is er gelet op gebruiksvriendelijkheid, de hoeveelheid vrijkomende röntgenstralingen, opnamesnelheid en beeldkwaliteit.

Alle 3 resultaten